Một số cán bộ y tế đang làm việc tại các bệnh viện đã có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Bạn Đào Thị Huyền Trang làm việc tại Bệnh viện Quy Nhơn cho rằng: Nên xem xét lại về tiêu chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 7 năm đối với việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Theo bạn Trang, nên đặt ra các tiêu chí đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học để xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

Cùng chung quan điểm với bạn Trang, bạn Nguyễn Bình An làm việc tại Bệnh viện Bắc Giang cho biết: Hiện nay, ở các tỉnh, có người đã 10 năm chiến sỹ thi đua nhưng không có đề tài, sáng kiến cải tiến.

Do vậy, bạn An đề xuất nên đưa việc nghiên cứu khoa học được áp dụng mang tính khả thi hoặc được nhiều bằng khen các cấp làm tiêu chí xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”.

Bạn An cũng cho rằng việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” năm nay không nên thay đổi quy định mà tạm thời giữ nguyên tiêu chí của năm 2001, sau đó lấy ý kiến để có lộ trình thay đổi hợp lý hơn trong thời gian tới.

Bạn Nguyễn Mạnh Hùng ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương cũng có ý kiến tương tự. Theo bạn Hùng, quy định này cần có lộ trình thay đổi dần dần qua lấy ý kiến rộng rãi thêm.

Mời bạn đọc tiếp tục góp ý dự thảo tại đây.