Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, bạn đọc Lê Đình Hoàng ở Tuy Phước, Bình Định đề nghị sớm thành lập cơ quan giám định bảo hiểm y tế độc lập trực thuộc Bô Y tế hoặc Chính phủ.

Bạn Hoàng cho rằng, công tác giám định bảo hiểm y tế là một nhiệm vụ nặng nề nên cần có một đội ngũ giám định bảo hiểm y tế có trình độ cao về chuyên môn y tế cũng như tài chính.

Bạn đọc Trần Hoàng Ân ở Bến Tre cũng nhất trí với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, bạn Ân cho rằng: Hiện tại Nhà nước cho phép bệnh viện tư nhân và bệnh nước ngoài tham gia điều trị, chữa bệnh và nhiều người dân Việt Nam còn đi nước ngoài để trị bệnh. Bên cạnh đó, có nhiều người không có nhu cầu chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Vì vậy, theo bạn Ân, Luật không nên quy định bắt buộc người dân đóng bảo hiểm y tế mà chỉ nên quy định tự nguyện đóng bảo hiểm y tế mà thôi.

Mời bạn đọc tiếp tục góp ý dự thảo tại đây.