(Chinhphu.vn) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa cảnh báo các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các Sở Giáo dục và Đào tạo về hiện tượng mạo danh cán bộ Cục để bán sách.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, thời gian gần đây, Cục nhận được thông tin phản ánh về việc có một số đối tượng mạo danh là cán bộ của Cục để bán tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Về việc này, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định, không có bất cứ cán bộ nào của Cục bán tài liệu nêu trên.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị, nếu đơn vị nào phát hiện đối tượng mạo danh cán bộ của Cục để bán tài liệu cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cũng cho biết, nếu cần trao đổi thêm, các đơn vị có thể liên hệ với ông Nguyễn Hữu Cương, Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; điện thoại: 39747108, 0904529577; email: nhcuong@moet.edu.vn.

Thanh Hoài