(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa có văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản) qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bạn đọc Nguyễn Duy Hùng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, tại địa chỉ mail duyhungtnn@gmail.com góp ý: Mục b, Khoản 2, Điều 19 của dự thảo quy định xả nước thải nuôi trồng thủy sản vào nguồn nước không có giấy phép với lưu lượng nước thải từ trên 10.000 m³/ngày đêm đến dưới 30.000 m³/ngày đêm thì bị phạt phạt 50–100 triệu đồng.

Theo bạn Hùng, quy định lưu lượng xả thải mức thấp nhất là 10.000 m³/ngày đêm là không hợp lý đối với các cơ sở chăn nuôi thủy sản ở miền núi cao không có mặt bằng lớn, lợi dụng các khe lạch nhỏ.

Do vậy, bạn Hùng đề nghị phân ra các mức sau:

+ Dưới 3.000 m³/ngày đêm, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng;

+ Từ 3.000 m³/ngày đêm ÷ dưới 5.000m3/ngày đêm, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng;

 + Từ 5.000 m³/ngày đêm ÷ dưới 10.000m3/ngày đêm, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng;

Tương tự các điều khoản khác như Điều 20; Điều 21 cũng cần bổ sung cho phù hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng quy định này của dự thảo Nghị định để xử phạt hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép. Theo quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, trong nuôi trồng thủy sản, với lưu lượng xả nước thải dưới 10.000 m³/ngày đêm thì không phải xin cấp giấy phép xả nước thảo vào nguồn nước.

Vì vậy, để đảm bảo thống nhất, phù hợp giữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ nguyên quy định trên trong dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản)./.