(Chinhphu.vn) – Cục chính sách  - Tổng cục Chính trị hướng dẫn ông Nguyễn Xuân Huyến và ông Phạm Văn Thắng về chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Huyến là quân nhân chuyên nghiệp, cấp bậc Thiếu tá, đơn vị Trường quân chính Châu Giang, Đông Phong, Đông Hưng, Thái Bình; sinh năm 1968, nhập ngũ năm 1985, tháng 10/2011 đơn vị cho nghỉ chờ hưu, tháng 1/2012 được nhận lương hưu. Ông Huyến muốn được biết ông có được nhận trợ cấp theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ không?

Trường hợp ông Phạm Văn Thắng (Bộ Tham mưu, Quân khu I), sinh ngày 4/1/1965, nhập ngũ tháng 12/1984, cấp bậc thiếu tá, nhận lương hưu ngày 1/1/2011 (cấp Trung tá). Ông Thắng hỏi: Hạn tính tuổi nghỉ hưu trước tuổi là bao nhiêu năm?

Về vấn đề trên, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2009 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan hy sinh, từ trần, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng; Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp do chấn chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giản biên chế mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Điều 13 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Tuổi để xác định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi so với hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm ít nhất là 1 năm (đủ 12 tháng) được tính từ tháng sinh đến tháng liền kề trước khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng (hạn tuổi cao nhất đối với cấp Thiếu tá là 48 tuổi).

Căn cứ quy định trên, nếu ông Nguyễn Xuân Huyến và ông Phạm Văn Thắng không vi phạm kỷ luật bị giáng chức, cách chức, giáng cấp bậc quân hàm, hạ bậc lương buộc phải thôi phục vụ tại ngũ hoặc đi học tập, công tác ở nước ngoài quá hạn 30 ngày trở lên không được phép hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi do nhu cầu cá nhân thì ông Huyến và ông Thắng thuộc đối tượng được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với ông Phạm Văn Thắng, hạn tuổi cao nhất của ông được tính theo cấp bậc quân hàm Thiếu tá.

Để được hướng dẫn cụ thể, Cục Chính sách đề nghị ông Nguyễn Xuân Huyến liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị trước khi nghỉ hưu và ông Phạm Văn Thắng liên hệ trực tiếp với Bộ Tham mưu, Quân khu I.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị  đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Trợ cấp một lần với sĩ quan nghỉ hưu trước tuổi

Trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi được hưởng trợ cấp

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi

Sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp một lần nếu đủ điều kiện

Nguyễn Thị Hải Hoa