(Chinhphu.vn) – Từ ngày 15/10/2013, phí thẩm định phim truyện có độ dài đến 100 phút (1 tập phim) sẽ tăng từ 600.000 đồng/tập lên mức 1.800.000 đồng/tập.

Ảnh minh họa
Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 122/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.  

Theo đó, sẽ tăng phí duyệt phim truyện từ 600.000 đồng lên 1.800.000/tập và từ 900.000 đồng lên 2.700.000 đồng/1,5 tập (độ dài từ 101-150 phút). Bộ Tài chính cho biết, phim có độ dài từ 151-200 phút tính thành 2 tập.

Đồng thời, phí duyệt kịch bản phim, bao gồm phim của các hãng sản xuất phim, phim đặt hàng, tài trợ, hợp tác với nước ngoài và dịch vụ làm phim với nước ngoài, cũng được điều chỉnh tăng so với hiện nay.

Cụ thể, đối với kịch bản phim truyện, tăng phí duyệt kịch bản từ 1.200.000 đồng lên 3.600.000/tập; từ 1.800.000 đồng lên 5.400.000 đồng/1,5 tập.

Phí duyệt kịch bản phim ngắn (bao gồm phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình) có đội dài đến 60 phút tăng từ 500.000 đồng lên 1.500.000 đồng. Bộ Tài chính quy định, nếu phim có độ dài từ 61 phút trở lên sẽ thu phí duyệt kịch bản như phim truyện.

Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, chương trình có độ dài đến 50 phút tăng phí thẩm định từ 300.000 đồng lên 1.000.000 đồng; từ 51-100 phút tăng phí từ 600.000 đồng lên 1.500.000 đồng; từ 101-150 phút tăng từ 900.000 đồng lên 2.500.000 đồng…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh phim, cấp giấy phép mở văn phòng đại diện kinh doanh điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam là 600.000 đồng/giấy.

Thông tư 122 có hiệu lực thi hành từ 15/10/2013.

Thu Nga