(Chinhphu.vn) – Sáng ngày 1/10/2013, các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận về nội dung trên.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.