(Chinhphu.vn) - Vợ của ông Nguyễn Hồng (vinhphuc1953@...) là giáo viên cấp 2, có thời gian làm việc và đóng BHXH là 14 năm, mất năm 1990. Ông Hồng hỏi, nay gia đình ông có thể đề nghị hưởng chế độ tiền tuất không?

Về vấn đề này, bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Vợ ông Hồng là giáo viên cấp 2, có thời gian công tác là 14 năm, mất năm 1990. Như vậy, vợ ông Hồng chết trước tháng 1/1995 (trước ngày Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) nên việc giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 843/LĐ-TBXH ngày 25/3/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, từ ngày 1/10/2001 đã hết thời hạn giải quyết theo Công văn nêu trên, do đó cơ quan BHXH không có căn cứ để xem xét, giải quyết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân