(Chinhphu.vn) – Hôm nay (28/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe báo cáo của các ngành nội chính về công tác phòng chống tội phạm và kết quả thực hiện Nghị quyết 37/2012/NQ-QH13 của Quốc hội về công tác tư pháp.

Mở đầu phiên họp, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình và Chánh án TANDTC Trương Hoà Bình trình bày báo cáo công tác của ngành Kiểm sát, Toà án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội của hai ngành.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra các Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC; về công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Tiếp đó, Bộ  trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày về dự án Luật Hải quan (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hải quan (sửa đổi) của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh Nguyễn Kim Khoa.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tiếp công dân và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo này.

Lê  Sơn