(Chinhphu.vn) - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2013.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Hội đồng Tư vấn và các cơ quan chức năng sớm trình HĐND TP xem xét việc đặt tên đường, phố mang tên: Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp.

Thành ủy Hà Nội cũng giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố lưu ý về nội dung tóm tắt tiểu sử của các danh nhân cần có sự đánh giá, thẩm định của cơ quan chuyên môn; với các danh nhân đương đại cần lấy ý kiến của các bộ ngành chuyên môn.

UBND TP Hà Nội sẽ khẩn trương chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung "Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố".

Nhật Nam

Dương Phương Liên