(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng cho biết trong khi Bộ chưa ban hành các quy định mới về tiền lương cho ngành Xây dựng theo quy định của Bộ luật Lao động mới thì việc xác định chi phí tiền lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình vẫn áp dụng như quy định hiện hành.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Thảo Ly, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay việc xác định thành phần chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 04/2010/TT-BXD và hệ thống thang, bảng lương nhân công xây dựng áp dụng theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/7/2013, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương có hiệu lực thi hành thì Nghị định số 205/2004/NĐ-CP hết hiệu lực.

Bà Ly đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có hướng dẫn tạm thời cách xác định chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định mới về chính sách tiền lương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, hiện Bộ đang triển khai xây dựng thang lương, bậc lương và mức lương tối thiểu cho ngành Xây dựng theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Trong khi Bộ Xây dựng chưa ban hành các quy định mới về tiền lương cho ngành xây dựng theo quy định của Bộ luật Lao động mới thì vẫn áp dụng cách xác định chi phí tiền lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như quy định hiện hành.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân