(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản tín dụng 25 triệu USD giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông.

25 triệu USD giúp Việt Nam quản lý tốt hơn tài nguyên nước và những rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu tại các lưu vực sông
Khoản tín dụng này do Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA), thuộc Nhóm ngân hàng thế giới chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho các nước thu nhập thấp vay.

Dự án này là giai đoạn hai của một chương trình gồm 4 giai đoạn xây dựng các mô hình quản lý tài nguyên nước chung ở khu vực hạ lưu sông Mekong.

Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ xây dựng thể chế quản lý tài nguyên nước tổng hợp ở lưu vực sông Sêsan-Sêrêpốc ở Việt Nam; giúp thành lập mạng lưới giám sát tài nguyên nước ở khu vực biên giới với Campuchia và Lào tại khu vực hạ lưu sông Mekong và hệ thống thông tin tài nguyên nước của Việt Nam trên khu vực hạ lưu sông Mekong; củng cố mạng lưới thông tin khí tượng thủy văn, dự báo lũ và hệ thống cảnh báo ở khu vực Tây nguyên.

Diệp Lân