(Chinhphu.vn) - Theo Tổng cục Thuế, kết quả thu năm 2013 đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán (tương ứng vượt 32.196 tỷ  đồng) và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012.

Ảnh minh họa
Đây là thông tin mới nhất được Tổng cục Thuế cập nhật tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2013, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2014, ngày 14/1.

Công tác quản lý thu được cải thiện

Theo ông Bùi Văn Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, đây là kết quả đáng khích lệ, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức... thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường, khó dự báo.

Cụ thể các khoản thu NSNN, thu dầu thô ước đạt 120.436 tỷ đồng, bằng 121,7% so với dự toán (tương ứng vượt 21.436 tỷ đồng), bằng 86% so với thực hiện năm 2012.

Thu nội địa ước đạt 556.260 tỷ  đồng, bằng 102% so với dự toán (tương ứng vượt 10.760 tỷ đồng), tăng 20,8% so với thực hiện năm 2012.

Theo ông Bùi Văn Nam, đạt được kết quả thu nêu trên một phần là do cơ quan thuế các cấp đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế.

Ngành Thuế đã chú trọng việc kiểm tra, rà soát và đối chiếu dữ liệu nhằm nắm bắt sát thực đối tượng nộp thuế, đảm bảo việc theo dõi và quản lý thuế kịp thời.

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra rất linh hoạt thông qua việc đan xen giữa thanh tra, kiểm tra toàn diện và thanh kiểm tra theo chuyên đề, chuyên sâu, trong đó có chuyên đề quản lý, sử dụng hoá đơn, hoàn thuế GTGT, kinh doanh hàng nông sản, hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền. Đồng thời phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra, khởi tố các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận về hoàn thuế GTGT để xử lý nghiêm khắc các sai phạm cũng như răn đe, thiết lập lại trật tự kinh doanh, chấp hành pháp luật thuế ở các địa phương.

Tổng số thuế truy thu qua thanh tra, kiểm tra năm 2013 đạt gần 13.200 tỷ và giảm lỗ là 11.430 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế đã triển khai tích cực nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế. Tính đến ngày 30/11/2013, toàn ngành đã thu được 52% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2012, trong đó tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày thu được là 58,7%. Có 30 địa phương có số nợ thuế tăng cao (trên 30%) so với năm 2012. Có 12 địa phương có số nợ thuế tăng trên 20% đến 30%. Có 14 địa phương có số nợ thuế tăng dưới 20% so với năm 2012. Còn lại, có 7 địa phương có số nợ thuế giảm so với năm 2013.

Bên cạnh đó, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, năm 2013 cơ quan thuế các cấp đã triển khai kịp thời, nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, tạo ra niềm tin, sự phấn khởi và sức lan toả sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong đó, đã thực hiện gia hạn, miễn giảm thuế cho 231.457 lượt DN với số tiền là 11.639,5 tỷ đồng.

Giải pháp đồng bộ  cho năm 2014

Trên cơ sở dự toán thu NSNN được Quốc hội và Chính phủ giao, các Cục Thuế giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các phòng, các Chi cục Thuế vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, phấn đấu đạt mức tối thiểu 14,65% trên số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý thuế. Trong đó tập trung đối với các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử. Tổ chức thực hiện thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước các khoản thu phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT, đảm bảo theo dự toán chi hoàn thuế GTGT năm 2014 đã được Quốc hội thông qua.

Tăng cường công tác khai thuế qua mạng Internet theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và chú trọng chất lượng, hạn chế tối đa việc gửi các báo cáo giấy. Phấn đấu hết năm 2014, hơn 90% người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai thuế điện tử.

Tiến hành đàm phán, tiến tới ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các quốc gia và vũng lãnh thổ đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Chú trọng công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra vào công tác miễn, giảm thuế; giãn nộp thuế, xóa nợ thuế; gia hạn thuế và những đơn vị phát sinh nhiều đơn thư khiếu tố... Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc đầu tư, mua sắm tài sản, vật tư và chi tiêu tài chính nói chung cũng như việc tuyển dụng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng và kỷ luật cán bộ.

Nâng cao một bước về công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi trong phạm vi dự toán được giao theo đúng chế độ quy định.

Tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế đã ban hành và cần nhân rộng mô hình tổ chức các “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”.

Huy Thắng