(Chinhphu.vn) - Sáng 21/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Quang Thắng đọc Báo cáo tổng kết công tác của VPCP năm 2013. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, trong năm 2013, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức VPCP nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2013, VPCP đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành, VPCP đã tham mưu cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 theo từng tháng, quý với sự chỉ đạo sát sao cụ thể của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ.

Năm 2013, VPCP đã tham mưu tổ chức 4 phiên họp chuyên đề để Chính phủ xem xét, cho ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đổi đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 29 dự án luật, pháp lệnh (tăng 7 dự án so với năm 2012) trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với sự nỗ lực của các bộ, ngành, sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP đã tập trung làm tốt trách nhiệm thẩm tra, tham mưu, tổng hợp ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Mặc dù số lượng văn bản phải xây dựng, ban hành năm 2013 tăng hơn so với các năm trước, nhưng số văn bản nợ đọng ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Trong quá trình thẩm tra đề án, dự án, dự thảo, VPCP đã chú trọng đến việc đánh giá tác động của chính sách, có sáng kiến và bước đầu tổ chức thí điểm cơ chế tham vấn ý kiến chuyên gia nhằm bảo đảm tính khả thi của chính sách, hạn chế ban hành những chính sách chưa phù hợp hoặc chưa thực sự bức thiết gây phản ứng trong dư luận xã hội.

VPCP đã tham gia hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện, soạn thảo các báo cáo, dự thảo văn kiện để Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trong đó, có nhiều báo cáo, văn kiện lớn, quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VPCP thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, dư luận xã hội để báo cáo, đề xuất Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, xử lý kịp thời hoặc phân công các Bộ, ngành, địa phương xử lý, kiểm tra, báo cáo; chủ động thông tin về các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận, báo chí nhất là các vấn đề liên quan đến khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Trong năm 2013, VPCP tiếp tục hoàn thiện phần mềm, hướng dẫn và  tổ chức nhiều lớp đào tạo để hướng dẫn công chức xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; định kỳ rà soát kết quả xử lý của từng công chức, đơn vị để đôn đốc thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Qua thống kê, tỷ lệ hồ sơ, văn bản phải xử lý nhưng chưa hoàn thành hoặc quá thời hạn quy định qua từng quý, năm đã giảm rõ rệt so với năm 2012.

Về công tác phục vụ các cuộc họp, phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong năm 2013, VPCP đã tổ chức tốt 16 phiên họp Chính phủ; các cuộc họp Ban Cán sự đảng Chính phủ; 78 cuộc họp Thường trực Chính phủ; 25 phiên họp trực tuyến chuyên đề của Chính phủ; 992 cuộc họp, hội nghị, tiếp khách trong nước; 311 cuộc họp, tiếp khách quốc tế... Chương trình công tác tuần của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và cách thức phối hợp thực hiện chương trình có đổi mới và yêu cầu chuẩn bị kỹ về nội dung; do vậy, chất lượng chuẩn bị cuộc họp được nâng lên rõ rệt; chất lượng tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, VPCP đã tham mưu, triển khai các công việc giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ duy trì thường xuyên, có hiệu quả công tác phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội. Chủ động tham mưu kịp thời, có hiệu quả, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, các kiến nghị của cử tri. Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp hiệu quả hơn trong việc chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt các buổi làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể nhân dân.

Bảo đảm thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

VPCP đã tập trung thực hiện tốt hơn chức năng cung cấp thông tin cho công chúng và bảo đảm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã triển khai mạng thông tin hành chính điện tử Chính phủ 2 cấp từ Văn phòng Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan; xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu bộ biểu mẫu, chỉ tiêu báo cáo.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải cập nhật 1.470 văn bản quy phạm pháp luật; 2.733 văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 108 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp thực hiện 44 Chương trình “Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời”, 8 Chương trình “Người dân và Chính phủ”; tổ chức 24 tọa đàm trực tuyến; tiếp nhận, xử lý 3.800 phản ánh, kiến nghị; cung cấp bằng nhiều ứng dụng truyền thông mới, hiện đại 42.566 tin, bài và 339 Bản tin Vietnam Online; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác đến các tầng lớp nhân dân hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như thông tin về hoạt động đối ngoại, các chuyến công tác nước ngoài của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các buổi trả lời phỏng vấn lãnh đạo Chính phủ của báo chí trong và ngoài nước được tổ chức tốt; ban hành thông cáo báo chí và tổ chức các cuộc họp báo sau phiên họp thường kỳ của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì để kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho các cơ quan thông tin đại chúng về kết quả phiên họp và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ, đặc biệt là các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Về công tác xây dựng Đảng, các Đảng bộ, Chi bộ thuộc VPCP duy trì chế độ sinh hoạt đảng nề nếp; quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bốn bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, VPCP đã đúc kết một số bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, các vụ, cục, đơn vị, công chức, viên chức... Người đứng đầu và cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải gương mẫu; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

Thứ hai, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; chủ động phân công công tác trong tập thể lãnh đạo VPCP; các vụ, cục, đơn vị chủ động tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thứ ba, nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác của mỗi công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện công việc.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ và đánh giá, phân loại cán bộ để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ đi đôi với tăng cường giám sát, thường xuyên kiểm tra, kiểm tra công vụ...

Phấn đấu thực sự là cơ quan hành chính Nhà nước kiểu mẫu

Về phương hướng năm 2014, phát huy những kết quả đạt được trong các năm qua, trong năm 2014, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức VPCP tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu, tổng hợp và công tác phục vụ; xây dựng cơ quan VPCP kỷ luật, kỷ cương, chuyên nghiệp, tận tụy, trí tuệ, thực sự là cơ quan hành chính Nhà nước kiểu mẫu.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra là phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các bộ, ngành, địa phương để triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2014.

Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, quản lý, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, đặc biệt là khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện Hiến pháp 2013. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

Tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong công tác tổ  chức, quản lý, cung cấp thông tin và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kịp thời phát hiện và tham mưu đề xuất xử lý thông tin, vấn đề dư luận quan tâm; nâng cao chất lượng tổng hợp thông tin báo chí; chuẩn bị tốt và tiếp tục cải tiến các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ.

Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc