(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng vừa có Công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở xây dựng báo cáo về tình hình thị trường bất động sản theo tinh thần của Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về việc Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, địa phương báo cáo Thủ tướng trong tháng 3/2014 tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS), những vướng mắc và biện pháp khắc phục; hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách phù hợp đối với thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở Xây dựng thống kê tình hình triển khai, kinh doanh các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 28/2 để có số liệu tổng hợp báo cáo lên Thủ tướng.

Trong lần báo cáo này, Bộ Xây dựng cũng sẽ tổng hợp đánh giá tình hình triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, những khó khăn vướng mắc và các giải pháp khắc phục.

Mặt khác, Bộ cũng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung và thực hiện hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương tiếp tục rà soát các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở; tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cho tổ chức, cá nhân mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam đến khi Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, thông qua và có hiệu lực thi hành.

Toàn Thắng

Trần Toàn Thắng