(Chinhphu.vn) – Bà Trần Phương Vy (tỉnh Đồng Nai) là công nhân làm việc tại đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Khi hết thời gian nghỉ thai sản (ngày 5/1/2014), do sức khỏe còn yếu, bà Vy làm đơn đề nghị được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh. Bà Vy hỏi, tiền nghỉ dưỡng sức của bà được tính trên mức lương 1.050.000 đồng hay 1.150.000 đồng?

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời bà Trần Phương Vy như sau:

Điều 37 Luật BHXH quy định, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm với mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại cơ sở tập trung.

Tại Khoản 8, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu chung làm căn cứ tính đóng và hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH từ ngày 1/7/2013 được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Với quy định nêu trên, trường hợp của Bà Trần Phương Vy, ngày 5/1/2014 hết thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ thì trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định là 1.150.000 đồng.

Chinhphu.vn