(Chinhphu.vn) - Chiều 6/8, Ban quản lý Dự án Qseap, Công ty Cổ phần chứng nhận Globalcert phối hợp với Sở NNPTNT Ninh Thuận tổ chức trao chứng nhận sản phẩm nho đạt tiêu chuẩn VietGap cho 28 nhóm liên kết sản xuất nho VietGap ở Ninh Thuận. 

Giám đốc Ban quản lý Dự án Qseap tỉnh Ninh Thuận Phan Quang Thựu cho biết dự án Qseap đã đi vào hoạt động từ năm 2010 đến nay và đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm nho an toàn, chất lượng tại Ninh Thuận với sự tham gia của 31 nhóm liên kết sản xuất nho VietGap.
 
Dự án được đầu tư và triển khai mạnh với các tiểu hợp phần là quy hoạch vùng sản xuất nho an toàn của tỉnh; xây dựng mô hình SAZ (hỗ trợ cơ sở hạ tầng); chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn và tăng cường năng lực giám sát đánh giá; đào tạo tập huấn về Gap và hỗ trợ thay thế giống nho kháng sâu bệnh cho nông dân.

Đối với hợp phần chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn, dự án đã triển khai từ năm 2012; trong đó hỗ trợ, đầu tư, đào tạo và hướng dẫn cho nông dân sản xuất nho theo hướng VietGap theo đúng với quy định được chứng nhận.
 
Nhờ đó, dự án thu hút được 31 nhóm liên kết (gồm 289 hộ/74,7ha) tham gia sản xuất nho theo VietGap. Qua quá trình đánh giá chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn VietGap, trong số 31 nhóm liên kết đã có 28 nhóm liên kết (260 hộ/66,36ha) được cấp chứng nhận sản xuất nho VietGap.
 
Ninh Thuận sẽ khuyến khích người trồng nho đạt tiêu chuẩn VietGap gia nhập Hiệp hội nho, đồng thời cấp nhãn hiệu nho VietGap cho người dân để thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ theo hướng bền vững.

(Theo TTXVN)

Vũ Trọng Trí