(Chinhphu.vn) - Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu, thành phần của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch thứ 15 khóa VII.
Ảnh: VGP/Từ Lương
Ngày 22/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch thứ 15 khóa VII dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và các vị trong Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự hội nghị.

Tiêu đề của Đại hội, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân, các bài học, mục tiêu, phương hướng và 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới là những chủ đề chính được thảo luận sôi nổi.

Các đại biểu khẳng định: Đại hội  lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải xác định rõ vấn đề đại đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo và quốc tế. Do đó, Đại hội nêu cao quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Theo ông Phạm Thế Duyệt, với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận cần có sự phân công làm rõ trách nhiệm trong việc thực hiện. Nên chăng trong Đại hội cần có định hướng việc giám sát và phản biện cụ thể như: Mặt trận chọn đi vào khu dân cư, Tổng Liên đoàn Lao động đi vào giám sát các quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp… Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng Mặt trận là tổ chức vô cùng quan trọng, đại diện cho hơn 90 triệu người dân vì vậy nên thể hiện rõ trong Điều lệ phải có ít nhất trên 50% người ngoài Đảng tham gia Ủy ban.

Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Truyền cho rằng Báo cáo Chính trị của Đại hội phải làm rõ tính độc lập của Mặt trận và Đảng (Đảng vừa là vai trò lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt trận). Tính độc lập không phải là Mặt trận thoát ly sự lãnh đạo của Đảng mà độc lập là để nói được tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, và Đảng phải gương mẫu là thành viên của MTTQ Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: VGP/Từ Lương
Về công tác hiệp thương số lượng cơ cấu thành phần Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho rằng việc cơ cấu 1 Chủ tịch Mặt trận của huyện đảo Trường Sa đã khẳng định, kiện toàn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về biển đảo và thể hiện được mong muốn của 90 triệu nhân dân cả nước.

Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn dân tộc Lù Văn Que cho rằng Đại hội VIII của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 phải xác định rõ vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, phải đặc biệt coi trọng vấn đề dân tộc và tôn giáo vì đó là những vấn đề có tính chất đặc thù quan trọng, có tính thời sự cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài và là những vấn đề rất nhạy cảm. Hòa giải và hòa hợp được vấn đề dân tộc và tôn giáo trong MTTQ Việt Nam chính là chìa khóa giúp giữ vững ổn định và phát triển đất nước.
 
Trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh văn kiện Đại hội trong đó phản ánh toàn diện hơn tình hình các tầng lớp nhân dân; làm rõ những hạn chế trong báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; rà soát cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo hướng hoàn thiện đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, đáp ứng được mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

Sau khi tiếp thu, tổng hợp những ý kiến tại hội nghị này, MTTQ Việt Nam sẽ điều chỉnh phù hợp để trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII vào ngày 25/9 tới đây.
Từ Lương