(Chinhphu.vn) - Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ tiếp tục khẳng định những nội dung, giá trị của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, và những công việc đã được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện trong 45 năm qua.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà
Sáng 29/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội thảo khoa học “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Đức cho biết các tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ nội dung, giá trị những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó là những vấn đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng cầm quyền, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Đảng phải có kế hoạch thực hiện các chính sách xã hội, phát triển kinh tế văn hóa, nguồn lực con người nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Suy nghĩ của Bác về xây dựng bồi dưỡng lực lượng cách mạng cho đời sau; về mục tiêu và động lực cách mạng; cuộc chiến đấu chống những cái cũ kỹ hư hỏng, xây dựng những cái mới mẻ, tốt tươi; về đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Hội thảo đặt mục tiêu làm rõ thêm những việc mà 45 năm qua toàn Đảng, toàn dân ta đã thực hiện theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó là những hạn chế, tồn tại và những giải pháp để tiếp tục thực hiện những mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, hội thảo cũng nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể để gìn giữ và phát huy hơn nữa giá trị Di chúc Hồ Chí Minh từ các đơn vị chức năng như Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - nơi lưu trữ bản gốc Di chúc Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phẩm được Người viết lâu nhất, trong 4 năm từ 1965 đến 1969. Nhưng mỗi năm, Người chỉ dành một khoảng thời gian vào dịp sinh nhật, từ 10-19/5, để suy ngẫm, trăn trở, sửa lại, bổ sung... Cả quá trình đó thể hiện tâm nguyện, tình cảm, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hội thảo sẽ thêm một tiếng nói góp phần khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nguyệt Hà