(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Minh Phú (Hải Dương) có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 3/1986 đến tháng 2/1993, có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc thuộc D4E153F356 QK2 từ tháng 8/1986-6/1987. Ông Phú đề nghị được giải quyết chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định: Quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở các huyện biên giới phía Bắc và ở địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự từ tháng 2/1979 đến ngày 31/12/1988, đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1/4/2000, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng, được xem xét, hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng, được xem xét hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hàng tháng theo thời gian thực tế công tác trong quân đội; ngoài ra còn được hưởng chế độ BHYT và chế độ mai táng phí khi từ trần.

Theo quy định nêu trên, đối chiếu đơn trình bày và các giấy tờ kèm theo, ông Phú có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 3/1986 đến tháng 2/1993, có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc thuộc D4E153F356 Quân khu 2 từ tháng 8/1986 đến tháng 6/1987. Do đó, ông Phú đủ điều kiện được xem xét, xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

Cục Chính sách đã kiểm tra, có ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng và địa phương tổ chức xem xét, xét duyệt hồ sơ của ông trong thời gian sớm nhất.

Chinhphu.vn