(Chinhphu.vn) – Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 4 tỉnh ĐBSCL nhiệm kỳ 2010-2015 và tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2014.

Buổi làm việc của Đoàn công tác tại Cad Mau. Ảnh: VGP/Thanh Liêm

Trong các ngày từ 14-17/10, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu có chuyến làm việc tại các tỉnh đồng bằng ĐBSCL, gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội,  khảo sát một số mô hình kinh tế…

Trong buổi làm việc với địa phương, đoàn công tác đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng 2014; việc thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các địa phương này; kiểm tra việc thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2014.

Theo báo cáo của 4 địa phương trên, kinh tế của 4 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long tăng trưởng ổn định và duy trì ở mức cao; 9 tháng năm 2014 (GDP) của các tỉnh tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2013; các ngành, lĩnh vực sản xuất chính đều có tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, giải quyết việc làm cho người dân.

Về tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế, hầu hết các tỉnh đã ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và đang tiếp tục hoàn thiện các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực sản xuất.Từng bước thực hiện chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, sản xuất có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, có năng suất và giá trị gia tăng cao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả bước đầu, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể…

Ông Vương Đình Huệ cho biết kết quả của buổi làm việc với các tỉnh ĐBSCL sẽ giúp cho Ban Kinh tế Trung ương có thêm số liệu, luận cứ thực tiễn trong quá trình nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế- xã hội; đóng góp vào việc xây dựng báo cáo và văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Thanh Liêm