(Chinhphu.vn) – Cục Thuế tỉnh Long An trả lời Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Đồng Nai) về việc xác định mức thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng.

Tại điểm 2 Công văn số 12404/BTC-TCT ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án đầu tư mở rộng như sau:

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN) nằm ngoài địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật trước năm 2014, từ ngày 1/1/2014 có thực hiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 5 Điều 16 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và đáp ứng điều kiện đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả điều kiện khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi) thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Trường hợp, doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Việc ưu đãi đối với đầu tư mở rộng và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế được quy định cụ thể tại Khoản 6 Điều 18 và Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Hyosung Việt Nam đang hoạt động trong KCN Nhơn Trạch, từ ngày 1/1/2014 có thực hiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC và đầu tư vào KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng của Công ty được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Công ty cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng.

Dự án đầu tư mở rộng sản xuất trong KCN Phú An Thạnh được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp cho 4 năm tiếp theo. Thuế suất thuế TNDN là 22%.

Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của Công ty trong KCN Phú An Thạnh mà không đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì ưu đãi thuế thực hiện theo Công ty cho thời gian còn lại (nếu có).

Thanh Hà