(Chinhphu.vn) – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ khẳng định, giao thông vận tải là lĩnh vực rất quan trọng. Đột phá trong kết cấu hạ tầng giao thông là đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế.

Bộ GTVT và Ban Kinh tế TW ký Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: VGP/Phan Trang

Chiều 25/12, Bộ GTVT và Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc và ký Quy chế phối hợp công tác.

Theo Quy chế, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các cơ chế, chính sách trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các chủ trương, chính sách lớn về phát triển ngành GTVT, về kinh tế giao thông, tái cơ cấu ngành GTVT, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm ATGT; thị trường dịch vụ vận tải; Các chủ trương, chính sách phát triển, quy phạm pháp luật ngành GTVT; các chính sách của Nhà nước về huy động, phân bổ và hiệu quả sử dụng các nguồn lực ngành GTVT.

Bộ GTVT và Ban Kinh tế Trung ương cũng phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành GTVT, các ngành Đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không và đường thủy nội địa; quản lý và phát triển thị trường dịch vụ vận tải, dịch vụ logistic; quản lý Nhà nước các dịch vụ công; Thẩm định các đề án phát triển KT-XH, các dự án lớn thuộc ngành GTVT trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo ATGT có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2015, có rất nhiều việc Bộ GTVT và Ban Kinh tế Trung ương có thể phối hợp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu chiến lược, thể chế huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có chiến lược huy động, phân bổ và quản lý sử dụng ODA và các nguồn viện trợ khác; chiến lược tiếp cận thị trường vốn ngoài nước.

“Cũng trong năm 2015, chúng tôi sẽ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 13, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông là 1 trong 10 loại kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hết sức căn cơ; sơ kết Kết luận của Bộ Chính trị về tái cơ cấu Vinashin; thẩm định một số dự án đặc biệt quan trọng như dự án CHK Quốc tế Long Thành trình Bộ Chính trị", ông Huệ nói.

Đồng tình với Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 2011-2015. Bộ GTVT còn nhiều việc để làm, đặc biệt trong việc thực hiện đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện Nghị quyết 13. Để làm điều đó, cần thể chế chính sách mang tính đột phá nhằm huy động các nguồn lực.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Sự giàu có không tạo ra những con đường mà những con đường mới tạo ra sự giàu có, cố gắng dù nghèo cũng phải tạo ra những con đường. Muốn làm được điều này phải đột phá về thể chế, chính sách trong đó có thể chế chính sách huy động vốn, xã hội hoá đầu tư, cổ phần hoá DNNN…”.

 Phan Trang

Phan Thùy Trang