(Chinhphu.vn) - Cơ quan của bà Nguyễn Thị Hiếu đang thực hiện 1 dự án mang tính cấp bách. Giá gói thầu xây lắp theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là 41 tỉ đồng bao gồm cả dự phòng phí, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày.

Gói thầu hiện tại chưa có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được phê duyệt. Cấp có thẩm quyền có văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu theo giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu để rút ngắn thời gian.

Bà Hiếu hỏi, trường hợp này cơ quan bà áp dụng hình thức chỉ định thầu thông thường có phù hợp không? Phần chi phí dự phòng nên tách ra hay gộp chung vào để mời thầu theo giá 41 tỉ đồng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc quyết định gói thầu được áp dụng chỉ định thầu hay không cần căn cứ vào các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu và điều kiện áp dụng quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Quy trình chỉ định thầu thông thường được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó điều kiện chỉ định thầu thông thường là phải có dự toán được phê duyệt (khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu). Tuy nhiên, theo văn bản của bà Hiếu, hiện tại gói thầu chưa có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được phê duyệt nên gói thầu không đủ cơ sở để lập hồ sơ yêu cầu và triển khai các bước tiếp theo.

Ngoài ra, đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, giá gói thầu để xét duyệt trúng thầu là giá gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá nên cần tách chi phí dự phòng ra khỏi giá gói thầu trong quá trình mời thầu.

Chinhphu.vn