(Chinhphu.vn) – Trước đây, ông Vũ Văn Nhân (Hưng Yên) và các bệnh nhân bị bệnh tăng hoặc giảm tiểu cầu được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bạch Mai, được theo dõi, cấp thuốc hàng tháng. Tuy nhiên hiện ông và các bệnh nhân này không được Bệnh viện cho điều trị ngoại trú dài hạn.

Hiện nay, cứ 15 ngày hoặc 1 tháng ông Nhân lại phải xin giấy chuyển viện từ tuyến cơ sở lên tuyến trung ương. Nếu không được điều trị thì chỉ 2 đến 3 tháng ông Nhân phải nhập viện điều trị nội trú. Ông Nhân hỏi, Bệnh viện giải quyết những trường hợp như của ông như vậy có đúng quy định không?

Vấn đề ông Nhân hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, người mắc một trong 47 bệnh/nhóm bệnh (danh mục ban hành kèm theo Thông tư 37/2014/TT-BYT) thì giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết năm dương lịch.

Theo đó, Bệnh Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch; Bệnh lý chức năng tiểu cầu nằm trong danh mục nêu trên. Tuy nhiên, nếu bác sĩ xác định “bệnh tăng tiểu cầu hoặc giảm tiểu cầu” mà không thuộc 2 nhóm bệnh nêu trên sẽ không được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, người bệnh khi đó sẽ phải thực hiện chuyển tuyến điều trị.

Chinhphu.vn