(Chinhphu.vn)  - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bộ phận nghiên cứu của BIDV cần có các đề tài nghiên cứu xác định tính cạnh tranh đầu vào, đầu ra thị trường nông nghiệp.


Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà tặng hoa Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Ngày 24/2 (mùng 6 Tết), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Theo báo cáo của Phó Tổng giám đốc BIDV Lê Kim Hòa: Đến 31/12/2014, tổng tài sản của BIDV là trên 655 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 18%. Lợi nhuận trước thuế 6.065 tỷ, tăng trưởng 20%. Các hệ số an toàn đều trong giới hạn cho phép, tỷ lệ nợ xấu giảm dần...

BIDV đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và Chỉ thị số 01/CT-NHNN của NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Năm 2014, BIDV đã thực hiện 108 bản báo cáo nghiên cứu, đánh giá, dự báo trên nhiều lĩnh vực quan trọng: Kinh tế quốc tế và khu vực, kinh tế vĩ mô và các địa phương trong nước; hệ thống tài chính-tiền tệ-ngân hàng…

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những kết quả mà BIDV đã đạt được trong năm 2014 với các chỉ số trong báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh khả quan. Đáng chú ý, ngoài hoạt động kinh doanh, BIDV đã có những nghiên cứu được Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao và tặng bằng khen.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, BIDV cần tiếp tục phát huy những kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh; cần nghiên cứu hỗ trợ nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt cần tập trung nâng cao hiệu quả xuất khẩu nông sản.

Hiện nay, dù Việt Nam có 12 cây, con năng suất thuộc loại cao trên thế giới, nhưng vẫn còn hiện tượng giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho nông nghiệp bị đẩy cao,  trong khi sản phẩm đầu ra còn bị ép giá, ảnh hưởng đến đời sống người nông dân, chưa xây dựng được thị trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bộ phận nghiên cứu của BIDV cần có các đề tài nghiên cứu xác định tính cạnh tranh đầu vào, đầu ra thị trường nông nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện về vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Huy Thắng

Nguyễn Huy Thắng