(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hồng Linh (Đồng Tháp) sinh con trai, khi đi đăng ký khai sinh người nhà ghi nhầm giới tính là nữ. Bà Linh hỏi, thủ tục cải chính hộ tịch từ giới tính nữ sang giới tính nam với trường hợp con trai bà như thế nào?

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh cần liên hệ với UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh cho con bà, xem trong Giấy chứng sinh (nếu sinh trong cơ sở y tế) hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng hay giấy cam đoan về việc sinh là có thực (nếu sinh ngoài cơ sở y tế) đã ghi rõ giới tính con bà là nam nhưng người nhà của bà đi khai sinh, khai nhầm là nữ và được UBND cấp Giấy khai sinh ghi giới tính là nữ.

Trong trường hợp này, bà Linh yêu cầu hướng dẫn làm thủ tục cải chính giới tính trong Giấy khai sinh đã đăng ký trước đây (nếu con bà dưới 14 tuổi), còn con bà từ đủ 14 tuổi trở lên thì bà đến UBND cấp huyện nơi mà trong địa hạt của huyện đó bà đã đăng ký khai sinh cho con để được hướng dẫn làm thủ tục cải chính giới tính.

Nếu trong trường hợp Giấy khai sinh do cơ sở y tế cấp hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh đã nêu trên, có ghi giới tính con bà khi sinh là nữ và UBND nơi bà Linh cư trú cấp Giấy khai sinh ghi giới tính nữ, nhưng nếu trong trường hợp giới tính con của bà bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính, thì bà Linh đến cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính theo Nghị định 88/2008/NĐ-CP ngày 5/8/2008 của Chính phủ, để yêu cầu xác định lại giới tính con bà.

Sau đó, bà Linh mang Giấy chứng nhận xác định lại giới tính đến UBND cấp huyện nơi đã mà trong địa hạt của huyện đó bà Linh đã đăng ký khai sinh cho con trước đây để được hướng dẫn làm thủ tục thay đổi giới tính cho con bà (Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh được phép can thiệp y tế xác định lại giới tính).

Chinhphu.vn