(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thị Thêu (pttheu.vietbuild@...) nghỉ thai sản từ tháng 1 đến tháng 6/2014. Hết thời gian nghỉ, bà Thêu đi làm trở lại. Vậy, bà Thêu có được hưởng đủ chế độ 12 ngày phép năm 2014 không hay chỉ được tính 6 ngày tương ứng với 6 tháng làm việc?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Thêu  như sau:

Khoản 7, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: “thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội” “thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm”.

Như vậy, thời gian nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đầu năm 2014 của bà Phạm Thị Thêu phải được cộng vào số tháng làm việc để tính số ngày nghỉ phép năm tương ứng.

Chinhphu.vn