(Chinhphu.vn) - Phương án phòng, chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là ở cấp huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức...

Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Đó là những hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai trên cả nước được đưa ra tại hội nghị trực tuyến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Hội nghị do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng 28/3.

Thiên tai năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương, gần 2.000 nhà đổ, sập, hơn 42.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, hơn 230.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở bồi lấp… Ước tính thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng.

Trong điều kiện kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương vẫn luôn giành ưu tiên cao đối với công tác phòng chống lụt, bão. Để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định: Hỗ trợ khoảng 1.538 tỷ đồng, 2.000 tấn gạo, 1.400 tấn lúa giống, 267 tấn ngô giống, hơn 17 tấn hạt giống các loại… cho các địa phương.

Công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai ở Trung ương và địa phương được phối hợp chặt chẽ, đã chủ động triển khai phòng ngừa, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, chính quyền, cơ quan các cấp ở  địa phương đã tập trung tinh thần cao độ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và các bộ, ngành liên quan, phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 85.000 cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả; 1.213 phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển; tìm kiếm cứu nạn 1.200 vụ, với gần 1.200 người và 65 phương tiện; Hướng dẫn kêu gọi 350.000 lượt phương tiện, với 1 triệu người biết diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm để chủ động vào nơi trú tránh an toàn; Tổ chức sơ tán 21.284 hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Khi có lũ bão, một số địa phương, đặc biệt ở cấp huyện, xã triển khai chưa quyết liệt. Công tác tổ chức chằng néo nhà cửa chưa hiệu quả. Phương án phòng, chống thiên tai ở một số nơi còn mang tính hình thức. Công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là ở cấp huyện, xã chưa được quan tâm đúng mức...

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015, theo ý kiến các đại biểu, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Thông tư, đồng thời rà soát Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Triển khai hiệu quả  đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nghiên cứu cơ chế chính sách huy động nguồn lực trong cộng đồng tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo hiểm rủi ro thiên tai; xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về làng, xã an toàn trước thiên tai.

 Đỗ Hương

Đỗ Thị Mai Hương