(Chinhphu.vn) - Bà Diệu Hiền (TP. Hồ Chí Minh) vừa xin nghỉ việc và đã nộp lại thẻ BHYT cho công ty. Hiện địa phương bà có áp dụng BHYT theo hộ gia đình, vậy bà có thể tham gia BHYT với gia đình được không và có phải làm thủ tục chuyển đổi gì không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Diệu Hiền như sau:

Việc tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT là bắt buộc. Vì vậy, khi không đi làm tại các cơ quan/doanh nghiệp thì bà Hiền sẽ tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Nếu trong gia đình bà Hiền mọi người đã tham gia BHYT rồi thì bà kê khai bổ sung để tham gia BHYT.

Bà Hiền có thể đến đại lý BHXH xã/phường để nhận tờ khai và được hướng dẫn chi tiết.

Chinhphu.vn