(Chinhphu.vn) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tín nhiệm bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Báo Thái Bình.
Ngày 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 bước sang ngày làm việc thứ hai và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII giới thiệu gồm 64 đồng chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được các ban xây dựng Đảng của Trung ương thẩm định, Bộ Chính trị xét duyệt.

100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; biểu quyết nhất trí số lượng và thành viên Ban Kiểm phiếu.

350 đại biểu dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả, Đại hội tín nhiệm bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Cùng ngày, Đại hội đã tiến hành các bước, quy trình bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kết quả, Đại hội tín nhiệm bầu 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX họp phiên bế mạc.

Anh Kiên

Bùi Thu Hương