(Chinhphu.vn) - Sáng 19/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: Báo Vĩnh Long
Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và 349 đại biểu, đại diện cho gần 35.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, là tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm còn thấp, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Vĩnh Long vẫn là một tỉnh nghèo, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra chưa đạt. Việc khai thác tiềm năng, lợi thế; tái cơ cấu nền nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; liên kết giữa “4 nhà" trong quá trình sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, bất cập.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, Vĩnh Long còn nhiều tiềm năng, nguồn lao động dồi dào, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi. Sự phát triển của đất nước, của các tỉnh, thành phố trong vùng sẽ tạo điều kiện quan trọng cho việc liên kết, thu hút đầu tư và giao lưu kinh tế. Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, xác định quyết tâm, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững hơn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trở thành tỉnh khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX nêu rõ, nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 6,97%, cao hơn bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người 1.862 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện gắn với giải quyết các vấn đề nông dân, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, phát triển. Xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đến cuối 2015 có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X diễn ra đến hết ngày 20/10./.

Minh Tuấn

Diệu Hương