(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh Báo Phú Thọ
Ngày 3/11, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đối với ông Chu Ngọc Anh vì lý do chuyển công tác.

Đồng thời, bầu ông Bùi Minh Châu, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Bùi Văn Quang, sinh năm 1967, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Bùi Minh Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trên cương vị công tác mới, là người đứng đầu UBND tỉnh sẽ đem hết nhiệt tình và khả năng cùng tập thể UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thị, thành trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ và của HĐND tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đề nghị ngay sau kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp UBND tỉnh để phân công cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND tỉnh. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, các cấp, các ngành, các tỉnh bạn, các doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đào Chi

 

Bùi Thu Hương