(Chinhphu.vn) – Trong kỳ họp cuối năm 2015, HĐND các tỉnh Bắc Giang, Bình Thuận, Thanh Hóa đã tiến hành kiện toàn nhân sự HĐND và UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu thực hiện việc bầu cử. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang
Ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và bầu ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang cũng đã bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà,  Giám đốc Sở Tài chính và ông Lê Ánh Dương,  Bí thư Huyện ủy Tân Yên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

* Cũng trong ngày 11/12, tại kỳ họp thứ 12 khóa IX, HĐND tỉnh Bình Thuận tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hai,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lương Văn Hải, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Các đồng chí mới được bầu vào HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa ra mắt. Ảnh: Báo Thanh Hóa
* Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày 10/11, các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh  thứ 14 khóa XVI đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND tỉnh.

Theo đó, ông Phạm Thanh Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Xuân

Nguyễn Văn Huân