(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) có 13 năm tham gia quân đội, đã nhận chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

Khi xuất ngũ về địa phương ông Long không tham gia công tác, nay ông đã 60 tuổi và có nguyện vọng nộp lại chế độ trợ cấp đã nhận theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ để đóng tiếp BHXH tự nguyện. Ông Long hỏi, ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Long như sau:

Trường hợp ông Long hỏi thì hiện nay chưa có quy định đối với các trường hợp người lao động không công tác tại xã đã nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ có nguyện vọng nộp lại số tiền trợ cấp đã nhận theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg để được tính nối thời gian công tác trong quân đội.

Chinhphu.vn