(Chinhphu.vn) – Bà Huỳnh Thị Thu Hằng (TP. Hồ Chí Minh) trước đây làm việc tại Công ty Thăng Long thuộc Bộ Công an, tham gia BHXH của Công an nhân dân. Tháng 6/2015, bà Hằng chuyển công ty khác, nay bà nghỉ việc, được nhận sổ BHXH và thanh toán bảo hiểm thất nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhưng cơ quan thanh toán tiền bảo hiểm thất nghiệp không chấp nhận hồ sơ của bà Hằng do không có dấu giáp lai của BHXH Công an nhân dân trên sổ BHXH của bà mà chỉ có dấu do Công ty Thăng Long đóng. Bà Hằng hỏi, có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Bà phải làm thủ tục thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời bà Huỳnh Thị Thu Hằng như sau:

Theo quy định tại Tiết 2.6.2, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH: “Trong một lần in nếu có từ 02 tờ rời trở lên, thì phải đóng dấu giáp lai của cơ quan BHXH ở khoảng giữa mép phải, trùm lên một phần các tờ rời (mỗi dấu đóng tối đa không quá 05 tờ)”.

Tờ rời tham gia BHXH của bà Hằng do BHXH Công an nhân dân in chỉ đóng dấu chốt sổ tại nơi ký, còn dấu giáp lai do Công ty Thăng Long đóng là chưa đúng quy định. Vì vậy, đề nghị bà liên hệ với đơn vị cũ nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH Công an nhân dân để được xem xét và giải quyết.

Chinhphu.vn