(Chinhphu.vn) - Ngày 29/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Soonthorn Xayachack, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Thư Chúc mừng của Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Soonthorn Xayachack bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam – một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và Thư Chúc mừng của Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thông báo khái quát về kết quả Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Đặc phái viên chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt qua 30 năm đổi mới và những thành quả quan trọng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Soonthorn Xayachack bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời gian qua; khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Soonthorn Xayachack trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith đã cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển Thư Chúc mừng tới cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông báo về kết quả chủ yếu Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị-xã hội của Lào, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bounnhang Vorachith làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, sớm đưa đất nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020 và trở thành nước có thu nhập trung bình cao theo hướng phát triển xanh và bền vững vào năm 2030; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước, Việt Nam và Lào cần mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; đồng thời thông báo một số nét chính về kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; mời Tổng bí thư Bounnhang Vorachith thu xếp sớm sang thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định nhận lời mời của Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith và Chủ tịch nước Choumaly Sayasone sẽ sang thăm Lào vào thời gian thích hợp.

* Cùng ngày, đồng chí Soonthorn Xayachack, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Bounnhang Vorachith, đã có cuộc thông báo kết quả Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với đại diện Lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao.

Trước đó, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc tiếp và làm việc với đồng chí Soonthorn Xayachack. Tại cuộc tiếp, hai bên đã thông báo cho nhau về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi Đảng và tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương.
Minh Anh

Dương Phương Liên