(Chinhphu.vn) - Trong tháng 6/2016, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo định hướng công tác an toàn thông tin (ATTT) đến năm 2020.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị khu vực miền Bắc (Quảng Ninh ngày 2/6/2016). Ảnh: VGP
Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một loạt văn bản quan trọng, chỉ đạo định hướng công tác ATTT đến năm 2020, bao gồm Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014, Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 19/6/2015 và gần đây nhất là Quyết định 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 (gọi tắt là Đề án).

Các hội nghị do Bộ TT&TT tổ chức tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào tháng 6/2016, trong bối cảnh các cơ quan, tổ chức đang chuẩn bị xây dựng và đăng ký dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, nhằm huy động nguồn lực và sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các Đề án ATTT lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nội dung hướng dẫn bao gồm: Một số sự cố ATTT điển hình tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm; mục tiêu tổng thể và nội dung chính của các Đề án 99, 893 và 898; hướng dẫn tổ chức, lập kế hoạch, quản lý kinh phí thực hiện các hoạt động về đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTT;  hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước  trong công tác bảo đảm ATTT.

Gắn kết, đồng bộ trong việc triển khai 3 đề án

Triển khai 3 đề án nói trên, đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị chuyên trách về CNTT của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần tham mưu để bộ, ngành, địa phương mình xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch có thể dưới hình thức kế hoạch 5 năm hoặc kế hoạch hàng năm, lồng ghép hoặc không lồng ghép (kế hoạch riêng) với kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của bộ, ngành, địa phương mình.

Đối với các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 99 và Đề án 893, khi triển khai cần bảo đảm đồng bộ, gắn kết các nội dung đào tạo và tuyên truyền, tránh việc triển khai rời rạc, thiếu đồng bộ, dẫn đến lãng phí nguồn lực mà không có tác dụng cộng hưởng, lan tỏa cần thiết.

Với các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 99 và Đề án 893, nên kết hợp, xây dựng và ban hành một kế hoạch chung để triển khai đồng bộ, gắn kết các nội dung đào tạo và tuyên truyền một cách hiệu quả theo mục tiêu đặt ra.

Tăng cường sử dụng nguồn vốn sự nghiệp

Quan điểm xuyên suốt của các đề án là phát triển khả năng thích ứng chủ động, linh hoạt và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất ATTT trên mạng (Cyber Resilience). Đây là quan điểm mà hầu hết các quốc gia tiên tiến đều áp dụng để thực hiện công tác bảo đảm ATTT mạng trong thời gian gần đây, được khuyến nghị bởi các tổ chức, hãng công nghệ và chuyên gia uy tín hàng đầu về bảo đảm ATTT trên thế giới.

Theo đó, cách tiếp cận bảo đảm ATTT  mạng thay vì chỉ tập trung vào đầu tư hệ thống trang thiết bị từ nguồn vốn đầu tư phát triển như trước đây sẽ được chuyển sang hình thức kết hợp hài hòa sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn ngân sách chi sự nghiệp thường xuyên.

Phó Cục trưởng Cục ATTT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại hội nghị khu vực miền Nam (TPHCM ngày 15/6/2016).  Ảnh: VGP
Hỗ trợ của Cục ATTT

Trong khuôn khổ các hội nghị, Cục ATTT đã giới thiệu về các nội dung hỗ trợ về mặt chuyên môn cho tổ chức, cá nhân như: Đăng ký nhận cảnh báo định kỳ về ATTT thông qua Cổng thông tin điện tử của Cục; hỗ trợ giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ mất ATTT; khai thác, sử dụng phòng thực hành trực tuyến về ATTT.

Bên cạnh đó, tại hội nghị khu vực miền Trung và miền Nam, đại diện Cục Tin học hóa cũng đã giới thiệu nội dung Quy chuẩn số 102:2016 về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành. Quy chuẩn này sẽ có hiệu lực từ 1/10/2016.

Hồng Việt