(Chinhphu.vn) – Vợ chồng ông Nguyễn Duy Chung đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Tháng 5/2016, vợ ông sinh con. Ông Chung đã mang giấy tờ chứng sinh của bệnh viện đến Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để làm thủ tục đăng ký khai sinh và hộ chiếu cho con.

Tuy nhiên, sau đó ông Chung chỉ nhận được hộ chiếu và tờ giấy trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh. Theo giải thích nhân viên Đại sứ quán, đây là quy định chung. Ông Đạt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về việc đăng ký khai sinh đối với trường hợp của con ông.

Về vấn đề này, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có ý kiến như sau:

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, ngày 21/4/2016, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, vợ ông Nguyễn Duy Chung đã đến Đại sứ quán làm thủ tục khai sinh và cấp hộ chiếu cho con là Nguyễn Duy Thành Đạt.

Trước đó, ngày 10/4/2016 cháu Nguyễn Duy Thành Đạt đã được Sở Hành chính TP. Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản làm thủ tục đăng ký hộ tịch và cấp Giấy khai sinh số 5928.

Căn cứ Điều 49 và Điều 53 Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2016, Đại sứ quán không làm thủ tục đăng ký khai sinh mà ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch nước ngoài và cấp Trích lục ghi vào sổ việc khai sinh cho cháu Nguyễn Duy Thành Đạt.

Đại sứ quán đã trao đổi, giải thích cụ thể quy định trên với ông Nguyễn Duy Chung. Ông Chung đã hiểu rõ quy định mới về hộ tịch và yên tâm về giá trị pháp lý của Trích lục ghi sổ việc khai sinh của cháu Đạt.

Chinhphu.vn