(Chinhphu.vn) - Trường hợp đơn vị nhận thấy hồ sơ mời thầu quy định chưa rõ ràng, không phù hợp với quy định của pháp luật thì nhà thầu có quyền đề nghị bên mời thầu, chủ đầu tư làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu theo quy định.

Trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam có nhận được hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, đơn vị nhận thấy một số quy định tại hồ sơ chưa hợp lý. Cụ thể, về tiêu chuẩn nhân sự, đây là gói thầu thiết kế công trình dân dụng cấp III, nhưng bên mời thầu lại đưa ra yêu cầu về trình độ chuyên môn là “giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ” cho các chức danh cán bộ chuyên môn chủ trì thiết kế các chuyên ngành cụ thể (kiến trúc, kết cấu, điện, điện nhẹ, điều hòa không khí, thông gió, san nền,...) thì mới đạt điểm tối đa.

Đối với việc bố trí nhân sự, bên mời thầu đưa ra quy định “Mỗi nhân sự chỉ được bố trí cho 1 vị trí thực hiện nhiệm vụ”, nếu không sẽ không đạt điểm nhân sự đó khi xét thầu.

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quảng Nam đề nghị giải đáp, các yêu cầu nêu trên trong hồ sơ mời thầu cho gói thầu thiết kế công trình dân dụng thông thường cấp III có hợp lý không? Có vi phạm quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với câu hỏi của đơn vị, việc lập hồ sơ mời thầu cần tuân thủ quy định nêu trên.

Trường hợp đơn vị nhận thấy hồ sơ mời thầu quy định chưa rõ ràng, không phù hợp với quy định của pháp luật thì nhà thầu có quyền đề nghị bên mời thầu, chủ đầu tư làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn