(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

Trên cơ sở Nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên khai mạc, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên giải trình và trả lời chất vấn, nội dung trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 22/4/2017.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục hoàn thiện, thực hiện tốt chính sách người có công; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ hiệu quả, thiết thực; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở và Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội, ưu tiên nguồn lực phát triển vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30a về huyện nghèo, trình Chính phủ trong quý II năm 2017; hoàn thiện và trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; xây dựng và triển khai giải pháp phát triển nhanh thị trường lao động, nâng cao chất lượng dạy nghề, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tăng cường y tế dự phòng, đổi mới mạnh mẽ công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu; khẩn trương hoàn thành một số bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập và hợp tác công tư trong khám chữa bệnh.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân gắn với hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo; khắc phục tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế; tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương về an toàn thực phẩm; xử lý ngay những vấn đề bức xúc, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh truyền thông và thực hiện các giải pháp phát triển dân số bền vững, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng Đề án quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2017.

Đồng thời xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2017; phối hợp xây dựng cơ chế tài chính hợp lý, bảo đảm giáo dục phổ cập; xây dựng Báo cáo Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non 5 tuổi người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở lộ trình đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2017.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng cơ chế khuyến khích mạnh mẽ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ, phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu với doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới, sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ công lập; chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc; tập trung ngăn chặn suy thoái đạo đức; tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội; chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế, quảng bá văn hoá Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới.

Đồng thời tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng cộng đồng văn minh làm du lịch; xây dựng những thương hiệu du lịch lớn ở các vùng; phát triển nhân lực du lịch đáp ứng với yêu cầu cần thiết trong điều kiện khách quốc tế ngày càng đa dạng;  tập trung đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển du lịch; quan tâm phát triển thể dục thể thao, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phát triển xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Minh Hiển