(Chinhphu.vn) - Pháp luật đấu thầu không quy định cụ thể việc phân chia công việc giữa các thành viên trong liên danh, tuy nhiên, việc phân chia phải căn cứ theo khối lượng công việc và các hạng mục của gói thầu.

Cơ quan của ông Lê Quang Hiệp (tỉnh Đồng Tháp) đang xét hồ sơ dự thầu của một gói thầu mua sắm, lắp đặt hàng hóa. Trong hồ sơ dự thầu của liên danh phân chia công việc như sau:

- Thành viên đứng đầu liên danh thực hiện công tác giao nhận, nghiệm thu, bàn giao toàn bộ thiết bị, vật tư cho chủ đầu tư.

- Thành viên còn lại của liên danh phụ trách công việc cung cấp thiết bị, vật tư thi công lắp đặt và thiết bị hỗ trợ bàn giao thiết bị của gói thầu.

Tỷ lệ phân chia công việc là 50% - 50%. Ông Hiệp hỏi, tỷ lệ phân chia như vậy có hợp lý không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vế vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Thỏa thuận liên danh được lập theo Mẫu số 03 của Mẫu hồ sơ mời thầu vừa nêu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Pháp luật đấu thầu không quy định cụ thể về việc phân chia công việc giữa các thành viên trong liên danh; tuy nhiên, việc phân chia phải căn cứ theo khối lượng công việc và các hạng mục của gói thầu.

Chinhphu.vn