(Chinhphu.vn) - Khối di sản đồ sộ về tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được làm sáng rõ hơn qua chương trình giao lưu trực tuyến do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng 31/5.

Ảnh: VGP/Thu Cúc
Chương trình giao lưu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát trực tuyến trên trang chủ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ www.dangcongsan.vn.

Hoạt động này góp phần làm sáng rõ hơn khối di sản đồ sộ về tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Chương trình tập trung vào 3 chủ đề: Làm rõ cơ sở lý luận, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực tiễn qua một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW;  giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới.

Tham dự giao lưu có GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Với chủ đề thứ nhất, các vị khách mời đã trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến trao đổi để làm rõ thêm cơ sở lý luận, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đặc biệt, GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ những câu chuyện, việc làm rất bình dị của Bác Hồ để từ đó làm sáng rõ tư tưởng, đạo đức của Người.

Chủ đề thứ hai đã được các khách mời trao đổi khá cụ thể với bạn đọc, trong đó thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá nhiều vấn đề trọng tâm, cả những việc đã làm được và chưa làm được trên nhiều lĩnh vực tại các bộ, ngành, địa phương. Các khách mời đã phân tích và chỉ rõ những cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình trạng “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Trao đổi về chủ đề thứ ba, các khách mời đã giúp bạn đọc hình dung được về những giải pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới.

Các khách mời cũng chia sẻ những động lực và bí quyết của bản thân trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thu Cúc

Đặng Thu Cúc