(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định về nhân sự Hội đồng cạnh tranh.

Cụ thể, tại Quyết định 745/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, kiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh, thay ông Trương Chí Trung, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính đã nghỉ hưu.

Tại Quyết định 739/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng cạnh tranh thay ông Đỗ Thái Lưu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã nghỉ hưu.

Hoàng Diên