(Chinhphu.vn) - Đối với hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức trọn gói, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.

Đơn vị của ông Mai Văn Trung (Quảng Ninh) ký một hợp đồng trọn gói trong lĩnh vực xây dựng. Đơn vị của ông đã thi công xong tất cả các hạng mục theo hồ sơ thiết kế thi công được duyệt, nhưng trong phần khối lượng có một số mục không có trong bản vẽ thiết kế (thực tế đơn vị cũng không thi công) và khối lượng thi công các hạng mục khác cũng ít hơn (nhiều hơn) so với thiết kế.

Ông Trung hỏi, đến khi quyết toán đơn vị của ông có được quyết toán toàn bộ khối lượng theo hợp đồng đã ký không? Nếu được thanh toán theo hợp đồng trọn gói thì căn cứ tài liệu nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với hợp đồng thi công xây dựng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.

Chinhphu.vn