(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Đạt trúng gói thầu thi công công trình và ký hợp đồng theo đơn giá cố định vào tháng 8/2014, giá và đơn giá hợp đồng là giá trúng thầu. Trong thời gian trước khi mở thầu, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Đạt đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, khi quyết toán hợp đồng, đơn giá có điều chỉnh theo Quyết định 3796/QĐ-UBND hay không và đối tượng điều chỉnh của Quyết định 3796/QĐ-UBND là dự toán hay điều chỉnh cả đơn giá đã trúng thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định, hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Đạt, việc thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định phải tuân thủ quy định nêu trên. Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của nhà nước về định mức, đơn giá (Khoản 1 và Khoản 2 Điều 94 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Chinhphu.vn