(Chinhphu.vn) – Hiện nay, Bình Dương là tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo. Đây thực sự là điều đáng mừng với một tỉnh còn nhiều hộ đói, nghèo và khó khăn tại thời điểm tách tỉnh vào năm 1997.

Một góc thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh lỵ tỉnh Bình Dương. Ảnh: UBND thị xã Thủ Dầu Một
Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, được tách ra từ tỉnh Sông Bé vào ngày 1/1/1997, dân số 1,887 triệu người (2014).

Từ một địa phương còn nhiều hộ đói, nghèo tại thời điểm tách tỉnh năm 1997, trong quá trình đổi mới cùng đất nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện quyết liệt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Theo thống kê Tổng hợp diễn biến hộ nghèo cả nước năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bình Dương là tỉnh duy nhất trong cả nước không còn hộ nghèo.

Hai năm liền (2015, 2016), tỉ lệ số hộ nghèo/số hộ tái nghèo của Bình Dương đều là 0%. Trong khi đó, tỉ lệ hộ nghèo chung của cả nước là 8,23%.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết giai đoạn 2016-2020, tỉnh bắt đầu áp dụng chuẩn nghèo đa chiều. Theo đó, điều chỉnh mức thu nhập lên 1,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Thanh Xuân

Nguyễn Văn Huân