(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành các văn bản chấp thuận chủ trương thành lập một số Quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các Quỹ tín dụng nhân dân được chấp thuận chủ trương cấp phép thành lập như sau:

Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Xuân, tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngọc Sơn, tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Quỹ tín dụng nhân dân xã Lộc Nam, tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng;

Quỹ tín dụng nhân dân Chuyên Ngoại, tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

Quỹ tín dụng nhân dân xã Hương Lung, tại xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Việc cấp phép thành lập các Quỹ tín dụng nhân dân trên phải tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân và các quy định pháp luật liên quan, trong đó cần rà soát chặt chẽ điều kiện thành lập mới quỹ tín dụng nhân dân liên quan đến thành viên tham gia góp vốn, dân sự, vốn góp, công nghệ thông tin… để đảm bảo quỹ tín dụng nhân dân thành lập mới hoạt động an toàn, hiệu quả.

Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có Quỹ tín dụng nhân dân được chấp thuận chủ trương cấp phép thành lập trên chủ động triển khai việc cấp phép đối với các Quỹ tín dụng nhân dân này và chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN về thực hiện nhiệm vụ được giao.

KL