(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa
Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 286/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh giảm một số loại phí như sau:

STT

Tên phí

Mức thu theo TT 286/2016/TT-BTC

Mức thu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh

1

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

 

 

a

Đối với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp để phục vụ cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu

350.000 đồng/lô hàng

200.000 đồng/lô hàng

2

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Cơ quan địa phương thực hiện: 30.000 đồng/lần/người

Cơ quan trung ương thực hiện: 50.000 đồng/lần/người

30.000 đồng/lần/người

Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC đối với biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, cụ thể:

STT

Tên phí

Mức thu theo TT 279/2016/TT-BTC

Mức thu Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh

I

Phí thẩm định cấp giấy lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

 

 

2

Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố quy định an toàn thực phẩm (từ thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá

- Công bố lần đầu: 500.000 đồng/lần/sản phẩm

 

 

- Công bố lại: 300.000 đồng/lần/sản phẩm

200.000 đồng/lần/sản phẩm

 

 

 

100.000 đồng/lần/sản phẩm

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=displayreply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1894