(Chinhphu.vn) - Trong trường hợp phát sinh chi phí làm vượt giá trị tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt thì trình người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Ông Đoàn Minh Quí (Bình Dương) đang thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình giao thông có tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng 11 tỷ đồng, chi phí đền bù đất 3 tỷ đồng và hồ sơ đã phê duyệt vào tháng 7/2014.

Tuy nhiên, công trình chưa tổ chức đấu thầu thi công cũng chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện nay do trượt giá nên chi phí xây dựng và chi phí đền bù đều tăng (vượt quá 15 tỷ đồng), do đó, chủ đầu tư là ban quản lý dự án huyện muốn điều chỉnh tách chi phí đền bù và chi phí xây dựng thành hai dự án riêng biệt, và giữ tổng mức đầu tư ban đầu là 14 tỷ đồng cho chi phí xây dựng (nội dung công việc thiết kế không thay đổi, chỉ thay đổi đơn giá vật tư).

Ông Quí hỏi, chủ đầu tư có được tách ra thành 2 dự án như nêu trên không? Nếu được phép thì cơ sở pháp lý để thực hiện việc điều chỉnh như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư của dự án bao gồm chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư, chi phí xây dựng và các hạng mục chi phí khác.

Theo đó, trong trường hợp phát sinh chi phí làm vượt giá trị tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt thì trình người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư áp dụng quy định tại Khoản 5, Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP: “Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh theo làm tăng, giảm quy mô (nhóm) dự án thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô (nhóm) dự án đã được phê duyệt trước khi điều chỉnh”.

Chinhphu.vn